تعرفه خطوط اس ام اس

درصورتی که از گوشی وارد میشوید جهت مشاهده و دانلود تعرفه خطوط روی کلید زیر کلیک نمایید

تعرفه خطوط و اپراتورهای مختلف

خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟

شماره های (رهیاب) ۱۰۰۰ و(آتیه) ۲۰۰۰ و (مگفا) ۳۰۰۰ و (رهیاب پیام گستران) ۵۰۰۰۱ ، (راهکار سرزمین هوشمند) ۵۰۰۰۲ ، (ارمغان) ۵۰۰۰۴ و (آسانک)۰۲۱ که همگی در سامانه هیرو اس ام اس قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد.

خطوط اختصاصی

تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، وب سرویس و.. ……. استفاده و بهره برداری نمود.

خط اختصاصی رایگان

برای هر کاربر یک خط اختصاصی ۵۰۰۰۲ و یک خط اختصاصی ۵۰۰۰۴ به صورت انتخابی از سرشاخه شرکت به صورت رایگان ارائه می شود. همچنین برای نماینده های محترم نیز برای هر کاربر جدید که ثبت نام می کنند این خط رایگان شامل می شود. این خطوط به صورت دائمی و اختصاصی هستند.

تعرفه خطوط ۱۰۰۰

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام شماره نمونه ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۴ ۱۰۰۰xxxxxxxxxx ۱
۵۳۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۳ ۱۰۰۰xxxxxxxxx ۲
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۰۰۰xxxxxxxx ۳
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۱۰۰۰xxxxxxx ۴
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰xxxxxx ۵
۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹ ۱۰۰۰xxxxx ۶
۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۰۰۰xxxx ۷
  ۳۳,۰۰۰,۰۰۰   ۳۵,۰۰۰,۰۰۰   ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷ ۱۰۰۰xxx ۸
  ۵۵,۰۰۰,۰۰۰   ۵۷,۰۰۰,۰۰۰   ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۱۰۰۰xx ۹
نکته * ملاک رند بودن شماره :
۱- شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲- ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
۳- قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر ۰۲۱ از طرف اپراتور اعلام می شود.
شرایط نمایندگان ویژه :
۱- روزانه بیش از ۱۵ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
۲- خرید های ایشان یکجا و بیش از ۵ میلیون تومان باشد.
۳- روزانه حداقل ۳ خط اختصاصی خریداری نمایند.
نکته های مهم خطوط ها :
۱- شماره های ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۴ برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح ۱۰٫
۲- تعرفه خطوط ۸ رقمی در اپراتور ۵۰۰۰۴ باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..

تعرفه خطوط ۲۰۰۰

نمایندگان کاربران تعداد ارقام ردیف
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
خیلی رند رند نیمه رند غیر رند   خیلی رند رند نیمه رند غیررند      
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۱,۵۰۰,۰۰۰ استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۱,۷۰۰,۰۰۰ استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۲
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۳,۵۰۰,۰۰۰ استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۳
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۵,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۹ ۴
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۵
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷ ۶
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۷

خطوط ۲۰۰۰ انتخابی باتوجه به شماره از غیر رند تا خیلی رند در ۴ رده قرار می گیرد و قیمت های متفاوتی دارد.

نکته * ملاک رند بودن شماره :
۱٫ شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲٫ ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
۳٫ قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر ۰۲۱ از طرف اپراتور اعلام می شود.
شرایط نمایندگان ویژه :
۱٫ روزانه بیش از ۱۵ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
۲٫ خرید های ایشان یکجا و بیش از ۵ میلیون تومان باشد.
۳٫ روزانه حداقل ۳ خط اختصاصی خریداری نمایند.
نکته های مهم خطوط ها :
۱٫ شماره های ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۴ برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح ۱۰٫
۲٫ تعرفه خطوط ۸ رقمی در اپراتور ۵۰۰۰۴ باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..

تعرفه خطوط ۳۰۰۰

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴ ۳۰۰۰xxxxxxxxxx ۱
۶۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۳۰۰۰xxxxxxxx ۲
۷۵۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۳۰۰۰xxxxxx ۳
استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۹ ۳۰۰۰xxxxx ۴
استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۸ ۳۰۰۰xxxx ۵

خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

نکته * ملاک رند بودن شماره :
۱٫ شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲٫ ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
۳٫ قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر ۰۲۱ از طرف اپراتور اعلام می شود.
شرایط نمایندگان ویژه :
۱٫ روزانه بیش از ۱۵ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
۲٫ خرید های ایشان یکجا و بیش از ۵ میلیون تومان باشد.
۳٫ روزانه حداقل ۳ خط اختصاصی خریداری نمایند.
نکته های مهم خطوط ها :
۱٫ شماره های ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۴ برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح ۱۰٫
۲٫ تعرفه خطوط ۸ رقمی در اپراتور ۵۰۰۰۴ باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام شماره نمونه ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۱۵ ۵۰۰۰۱xxxxxxxxxx ۱
۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۴ ۵۰۰۰۱xxxxxxxxx ۲
۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۳ ۵۰۰۰۱xxxxxxxx ۳
۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۵۰۰۰۱xxxxxxx ۴
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۵۰۰۰۱xxxxxx ۵
۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۵۰۰۰۱xxxxx ۶
۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۵۰۰۰۱xxxx ۷
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۵۰۰۰۱xxx ۸
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷ ۵۰۰۰۱xx ۹
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۵۰۰۰۱x ۱۰

به مبالغ فوق، ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

نکته * ملاک رند بودن شماره :
۱٫ شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲٫ ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
۳٫ قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر ۰۲۱ از طرف اپراتور اعلام می شود.
شرایط نمایندگان ویژه :
۱٫ روزانه بیش از ۱۵ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
۲٫ خرید های ایشان یکجا و بیش از ۵ میلیون تومان باشد.
۳٫ روزانه حداقل ۳ خط اختصاصی خریداری نمایند.
نکته های مهم خطوط ها :
۱٫ شماره های ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۴ برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح ۱۰٫
۲٫ تعرفه خطوط ۸ رقمی در اپراتور ۵۰۰۰۴ باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴ ۵۰۰۰۲xxxxxxxxx ۱
۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳ ۵۰۰۰۲xxxxxxxx ۲
۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۲ ۵۰۰۰۲xxxxxxx ۳
۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۵۰۰۰۲xxxxxx ۴
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۵۰۰۰۲xxxxx ۵
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۵۰۰۰۲xxxx ۶
مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت ۸ ۵۰۰۰۲xxx ۷
نکته * ملاک رند بودن شماره :
۱٫ شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲٫ ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
۳٫ قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر ۰۲۱ از طرف اپراتور اعلام می شود.
شرایط نمایندگان ویژه :
۱٫ روزانه بیش از ۱۵ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
۲٫ خرید های ایشان یکجا و بیش از ۵ میلیون تومان باشد.
۳٫ روزانه حداقل ۳ خط اختصاصی خریداری نمایند.
نکته های مهم خطوط ها :
۱٫ شماره های ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۴ برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح ۱۰٫
۲٫ تعرفه خطوط ۸ رقمی در اپراتور ۵۰۰۰۴ باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..

تعرفه خطوط ۵۰۰۰۴ و ۵۰۰۰۹

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی-رند سفارشی سفارشی-رند سفارشی سفارشی-رند سفارشی
۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴ ۵۰۰۰۴xxxxxxxxx ۱
۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳ ۵۰۰۰۴xxxxxxxx ۲
۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۵۰۰۰۴xxxxxxx ۳
۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۵۰۰۰۴xxxxxx ۴
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۵۰۰۰۴xxxxx ۵
۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹ ۵۰۰۰۴xxxx ۶
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۵۰۰۰۴xxx ۷
مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت ۷ ۵۰۰۰۴xx ۸
نکته * ملاک رند بودن شماره :
۱٫ شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲٫ ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
۳٫ قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر ۰۲۱ از طرف اپراتور اعلام می شود.
شرایط نمایندگان ویژه :
۱٫ روزانه بیش از ۱۵ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
۲٫ خرید های ایشان یکجا و بیش از ۵ میلیون تومان باشد.
۳٫ روزانه حداقل ۳ خط اختصاصی خریداری نمایند.
نکته های مهم خطوط ها :
۱٫ شماره های ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۴ برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح ۱۰٫
۲٫ تعرفه خطوط ۸ رقمی در اپراتور ۵۰۰۰۴ باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..

تعرفه خطوط غیرمتناظر ۲۱۰۰۰

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱۰ شماره غیرمتناظر ۱۰ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxxxxxx) ۱
۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹ شماره غیرمتناظر ۹ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxxxxx) ۲
۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸ شماره غیرمتناظر ۸ رقمی (متناظر شهرستان) (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxxxx) ۳
۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸ شماره غیرمتناظر ۸ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxxxx) ۴
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷ شماره غیرمتناظر ۷ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxxx) ۵
۱,۴۰۰,۰۰۰ الی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ الی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ الی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۶ شماره غیرمتناظر ۶ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxx) ۶
۱,۸۰۰,۰۰۰ الی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ الی ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ الی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵ شماره غیرمتناظر ۵ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxx) ۷
۲,۴۰۰,۰۰۰ الی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ الی ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ الی ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۴ شماره غیرمتناظر ۴ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxx) ۸
۶,۴۰۰,۰۰۰ الی ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ الی ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ الی ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳ شماره غیرمتناظر ۳ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxx) ۹
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ الی ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ الی ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲ شماره غیرمتناظر ۲ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xx) ۱۰
نکته * ملاک رند بودن شماره :
۱٫ شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲٫ ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
۳٫ قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر ۰۲۱ از طرف اپراتور اعلام می شود.
شرایط نمایندگان ویژه :
۱٫ روزانه بیش از ۱۵ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
۲٫ خرید های ایشان یکجا و بیش از ۵ میلیون تومان باشد.
۳٫ روزانه حداقل ۳ خط اختصاصی خریداری نمایند.
نکته های مهم خطوط ها :
۱٫ شماره های ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۴ برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح ۱۰٫
۲٫ تعرفه خطوط ۸ رقمی در اپراتور ۵۰۰۰۴ باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..

تعرفه خطوط ثابت یا ۲۱

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
۴۶۰,۰۰۰ ۴۷۷,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۰۲۱xxxxxxxx ۱
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۰۲۱xxxxxx ۲
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵ ۰۲۱xxxxx ۳
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴ ۰۲۱xxxx ۴
۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳ ۰۲۱xxx ۵
نکته * ملاک رند بودن شماره :
۱٫ شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲٫ ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
۳٫ قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر ۰۲۱ از طرف اپراتور اعلام می شود.
شرایط نمایندگان ویژه :
۱٫ روزانه بیش از ۱۵ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
۲٫ خرید های ایشان یکجا و بیش از ۵ میلیون تومان باشد.
۳٫ روزانه حداقل ۳ خط اختصاصی خریداری نمایند.
نکته های مهم خطوط ها :
۱٫ شماره های ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۴ برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح ۱۰٫
۲٫ تعرفه خطوط ۸ رقمی در اپراتور ۵۰۰۰۴ باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..

محصولات

ارتباط با ما

نماد اعتماد

درخواست تماس رایگان
فرم زیر را تکمیل نمایید و منتظر تماس همکاران ما باشید(موارد ستاره دار اجباری میباشد)
سامانه پیام کوتاه هیرو
02191010081
02177453933
تخفیف 50% هیرو به مناسبت نوروز 1399
ارسال پیام تست از سامانه پیام کوتاه هیرو
شماره خود را وارد نموده و برروی کلید ارسال کلیک نمایید
سامانه پیام کوتاه هیرو
در سامانه هیرو امکان ارسال از کلیه اپراتورها وجود دارد